Privacy

Privacyverklaring

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.  

Laatste update: 07/03/2019

 

Over ons

De website www.mirandavermeylen.be wordt beheerd door Miranda Vermeylen. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:

Miranda Vermeylen

Hogenopstal 15

2820 Rijmenam (België)

Ondernemingsnummer : BE 0876 402 720


Verwerking en gebruiksdoel van persoonsgegevens

Ik hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. 

De gegevens die je via de website invoert, zullen uitsluitend gebruikt of aangewend worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het beroepsgeheim en de andere geldende wettelijke voorschriften in kwestie.


Ik kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de dienstverlening, tarieven en andere informatie die dienstig is voor de bijstand die het als onderneming levert. De gegevens van gebruikers van deze website worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve doeleinden, noch voor reclamedoeleinden. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht.


Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken:

  • Wanneer een bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,

  • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.


Ik heb juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en het ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden. 


Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan je gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;

  • E-mailadres;

  • (Persoonlijke) website;

  • Telefoonnummer of skypeadres;

  • Bedrijfsnaam;

  • Straat en huisnummer;

  • Woonplaats;

  • BTW nummer


Inzagerecht en correctie van gegevens

Iedere gebruiker van de website wiens gegevens werden verwerkt, heeft steeds het recht om zijn of haar persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gebruiker van de website kan daartoe contact opnemen: miranda.vermeylen@gmail.com of 0497/83 48 90. Ik verbind mij ertoe om aan een dergelijk verzoek het gepaste gevolg te geven binnen de vijf werkdagen na ontvangst ervan. Iedere communicatie daaromtrent wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.


Het is mogelijk dat bij het bezoek van een gebruiker aan de website www.mirandavermeylen.be er enkele gegevens worden ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn onder andere: het IP-adres van de gebruiker, evenals de vermoedelijke locatie van waaruit de webapplicatie werd bezocht, samen met het tijdstip van het bezoek en informatie over welke webpagina’s precies werden bezocht. Wanneer jij als gebruiker de website www.mirandavermeylen.be bezoekt, verklaar je je daarmee akkoord.


Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.


Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.


Links

Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.mirandavermeylen.be, waar deze Wbp niet geldt.  Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Wijzigingen

ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.


Contact opnemen

Indien je verdere vragen hebt over deze privacy verklaring, je rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer: miranda.vermeylen@gmail.com.


Copyright (c) 2019 Miranda Vermeylen

miranda.vermeylen@gmail.com

 0497/83 48 90